Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Ma on prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Muszą Państwo poinformować MANYK-POL Paweł Pomacho, Zastawie 31, 07-311 Wąsewo, tel. 22 771 31 00, e-mail: sklep@motoszklarnia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez wypełniony wzór pisma wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym Regulaminie.

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

 
                     


 

......................, dn. ..................

................................................                

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

Manyk-Pol

Paweł Pomacho

Zastawie 31

07-311 Wąsewo

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………… (miejscowość), w dniu .…………………..

 

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). 

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 

 

pixel